Regulamin

Regulamin Studiów w Instytucie Mediów i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej

Nazwa i typ szkoły oraz jej zadania

Zasady rekrutacji studentów

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania studentów

Organizacja

Opłaty

Prawa i obowiązki studentów

 

Zgłoś błąd / sugestie

© IMiNS, 2020

 
Test predyspozycjiX